Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen yhdistetty
rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Päivitetty 16.5.2018

Rekisterinpitäjä

Terävä Juha Olavi, Y-tunnus 1207892-1

Yhteystiedot

Silamustie 139 56800 Simpele
Revonportintie 56800 Simpele
Puhelin: +358 40 025 00 15
Sähköposti: asema@karjalanbetoni.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Terävä, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 025 00 15
Sähköposti: asema@karjalanbetoni.fi

Rekisterin nimi

Terävä Juha Olavi:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Terävä Juha Olavi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.

Rekisteriä voidaan käyttää tarjottujen palvelujen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää Terävä Juha Olavi:n ja asiakkaan väliseen markkinointiin ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Ajantasainen lista kaikista Terävä Juha Olavi:n tarjoamista palveluista on aina nähtävissä osoitteissa www.karjalanklapi.fi

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö:
– nimi
– yhteystiedot
– kiinnostuksen kohteet, toivomukset
– tilauksiin liittyvät tiedot
– kiinteistön tiedot
– laskutukseen liittyvät tiedot
– palvelun käyttötiedot
– suoramarkkinointilupa

Puheluita, viestejä ja chat-keskusteluja voidaan myös nauhoittaa ja tallentaa toimeksiantojen vahvistamiseksi tai dokumentaatio-, laaduntarkailu- ja kehitystarkoituksiin.

Tiedot, jotka asiakas antaa verkkopalvelussamme lomakkeella, siirtyvät käsiteltäväksemme. Lomakkeilla ei ole sallittua lähettää alle 16-vuotiaiden henkilöiden tietoja, mikäli lomakkeen yhteydessä ei ole erikseen muuten mainittu.

Turvallisuussyistä meillä voi olla valvontakameroita konttoreissa ja alueilla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietoja lisätään rekisteriin Terävä Juha Olavi:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä, sen lisäksi tietoja voidaan kerätä luottotietorekisteristä ja väestötietorekisteristä lainsäädännön niin salliessa. Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Terävä Juha Olavi:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen 

Jokaisella asiakasrekisteriin merkityllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on merkitty.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa). Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella asiakasrekisteriin merkityllä on oikeus pyytää rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista.

Virheellisen tiedon korjaamista koskeva pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava (henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa).

Muut mahdolliset oikeudet

Jokaisella asiakasrekisteriin merkityllä on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti (henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa).

Evästeet

Terävä Juha Olavi:n verkkopalveluissa kerätään käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden avulla. Evästi on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, se ei vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla voidaan kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivuston käytöstä ja kehittää sivustoa ja palvelua.

Asiakas voi itse estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.

Mahdolliset kysymykset ja palautteet Terävä Juha Olavi:n toiminnasta pyydetään toimittamaan osoitteeseen asema@karjalanbetoni.fi